Οι Δυνατότητές μας

Το Research and Development Studio του Αλέξανδρου Σιάσου προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού. Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι απαιτήσεις του προβλήματός σας ή οσοδήποτε πολύπλοκο κι αν είναι, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το επιλύσουμε αφού στο Siasos R&D Studio συνδυάζουμε το ισχυρό υπόβαθρό μας με το εγγενές πάθος μας για καινοτομία!

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγισή μας έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη βελτιστοποιημένων λύσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε κάθε ανταγωνισμό γιατί το σύστημά μας ΑΠΟΔΙΔΕΙ!!!


Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Μελέτης Κατασκευών

Σύνθετες Κατασκευές (Υφάσματος – Ρητίνης)

 • Σχεδιασμός Τεμαχίων και Συναρμογών από Σύνθετα Υλικά
 • Σχεδιασμός Μητρών και Παρελκόμενων της Διαδικασίας Κατασκευής
 • Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία για Σύνθετες Κατασκευές
 • Μελέτη Αριθμού και Τοπολογίας Στρώσεων Σύνθετων Κατασκευών

Μηχανισμοί και Αυτοματισμοί

 • Ανάλυση και Ανάπτυξη Μηχανισμών
 • Σχεδιασμός Κιβωτίων Ταχυτήτων κατά AGMA
 • Σχεδιασμός Μηχανών, Μοντελοποίηση και Αντίστροφος Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός Κατασκευών Σύμφωνα με Πρότυπα ISO, EN
 • Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος

Υπηρεσίες CAD/CAM

 • Μεταφορά σχεδίων σε CAD – 2D/3D
 • Οργάνωση Βιβλιοθηκών CAD
 • Εικονικά Πρωτότυπα – Rendering
 • Δημιουργία Τεχνικών Εγχειριδίων
 • Εξαγωγή G-Code
 • Βελτιστοποίηση Παραγωγής
 • Συγχρονισμός CNC Μηχανής – Λογισμικού CAM

Κατασκευή & Πρωτοτυποποίηση

Έχουμε πρόσβαση σε μία πληθώρα κατασκευαστικών διεργασιών. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα κατεργασίας με χειροκίνητες ή CNC εργαλειομηχανές, συγκολλήσεων, κατασκευής καλουπιών – εργαλείων και ιδιοσυσκευών, κατασκευής τεμαχίων από σύνθετα υλικά και ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων.

Με αυτές τις δυνατότητες σας παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες κατασκευής λειτουργικών ή μη πρωτοτύπων ακόμη και την κατά παραγγελία διεκπεραίωση μιας μικρής παραγωγής (πχ για δείγματα).