Σχεδιασμός και Πρωτοτυποποίηση Αντάπτορα Δισκοφρένου Ποδηλάτου

custom-magura-mt7-adaptor

Μας ζητήθηκε ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός αντάπτορα δισκοφρένου ποδηλάτου. Η ανάγκη προέκυψε διότι δεν υπάρχει κατάλληλος εμπορικά διαθέσιμος αντάπτορας για τον υφιστάμενο συνδυασμό δισκοφρένου – πιρουνιού. Οπότε έπειτα από σχετική μελέτη των αντίστοιχων προτύπων, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ο κατάλληλος αντάπτορας για την προσαρμογή του υδραυλικού δισκοφρένου Magura MT7 στο εν λόγω πιρούνι.