Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Διαφορικού Μικρομέτρου

dial indicator tester

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάση ελέγχου διαφορικών μικρομέτρων (dial indicator tester) η οποία πρόκειται να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας ωρολογιακών μικρομέτρων στα πλαίσια ενός προσωπικού έργου. Η μόνη βελτίωση που θα γίνει προσεχώς στο σύστημα είναι η αξιοποίηση μιας ψηφιακής κεφαλής μικρομέτρου ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του ελέγχου.