Σχεδιασμός και Πρωτοτυποποίηση Αντάπτορα Δισκοφρένου Ποδηλάτου

custom-magura-mt7-adaptor

Μας ζητήθηκε ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός αντάπτορα δισκοφρένου ποδηλάτου. Η ανάγκη προέκυψε διότι δεν υπάρχει κατάλληλος εμπορικά διαθέσιμος αντάπτορας για τον υφιστάμενο συνδυασμό δισκοφρένου – πιρουνιού. Οπότε έπειτα από σχετική μελέτη των αντίστοιχων προτύπων, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ο κατάλληλος αντάπτορας για την προσαρμογή του υδραυλικού δισκοφρένου Magura MT7 στο εν λόγω πιρούνι.

Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Διαφορικού Μικρομέτρου

dial indicator tester

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάση ελέγχου διαφορικών μικρομέτρων (dial indicator tester) η οποία πρόκειται να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας ωρολογιακών μικρομέτρων στα πλαίσια ενός προσωπικού έργου. Η μόνη βελτίωση που θα γίνει προσεχώς στο σύστημα είναι η αξιοποίηση μιας ψηφιακής κεφαλής μικρομέτρου ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του ελέγχου.

Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Τηλεσκοπικού Βοηθήματος Όρασης

Low Vision Telescopic System

Μας ζητήθηκε η ανάπτυξη και ο καινοτόμος σχεδιασμός ενός τηλεσκοπικού βοηθήματος για άτομα περιορισμένης όρασης. Η εργασία αφορούσε την ανάπτυξη ενός συστήματος με δυνατότητα ρύθμισης της εστιακής απόστασης. Τελικά, αναλάβαμε και την πρωτοτυποποίηση του προϊόντος ώστε να σιγουρευτούμε ότι καλύπτει στο έπακρο τις σχεδιαστικές προδιαγραφές.

Κατασκευαστικά Σχέδια Εργαλειοδετών Τόρνου

toolholders drawings

Μας ζητήθηκε να αποτυπώσουμε σε κατασκευαστικά σχέδια κατά ISO μια σειρά εργαλειοδετών που θα ενσωματωθούν σε CNC εργαλειομηχανές. Στα εν λόγω σχέδια καθορίστηκαν τόσο οι διαστάσεις των τεμαχίων όσο και οι διαστασιολογικές και γεωμετρικές προδιαγραφές καθώς και οι απαιτήσεις επιφανείας όπου αυτές χρειάζονταν.

Σχεδιασμός και CNC Προγραματισμός Παραγωγής Κρητικης Λύρας

cretan-lyra

Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε εκ του μηδενός μια κρητική λύρα και να προγραμματίσουμε την παραγωγή των μερών της για κατασκευή σε μία ξυλουργική CNC εργαλειομηχανή.

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού δουλέψαμε στενά με τον οργανοποιό μέχρι να πετύχουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να παράγονται τα απαιτούμενα ηχητικά χαρακτηριστικά. Τελικά, οι λύρες έχουν βγει σε παραγωγή με τον οργανοποιό να αναλαμβάνει μόνο τη διαμόρφωση των τελικών λεπτομερειών του οργάνου.