Κατασκευαστικά Σχέδια Εργαλειοδετών Τόρνου

toolholders drawings

Μας ζητήθηκε να αποτυπώσουμε σε κατασκευαστικά σχέδια κατά ISO μια σειρά εργαλειοδετών που θα ενσωματωθούν σε CNC εργαλειομηχανές. Στα εν λόγω σχέδια καθορίστηκαν τόσο οι διαστάσεις των τεμαχίων όσο και οι διαστασιολογικές και γεωμετρικές προδιαγραφές καθώς και οι απαιτήσεις επιφανείας όπου αυτές χρειάζονταν.