Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Τηλεσκοπικού Βοηθήματος Όρασης

Low Vision Telescopic System

Μας ζητήθηκε η ανάπτυξη και ο καινοτόμος σχεδιασμός ενός τηλεσκοπικού βοηθήματος για άτομα περιορισμένης όρασης. Η εργασία αφορούσε την ανάπτυξη ενός συστήματος με δυνατότητα ρύθμισης της εστιακής απόστασης. Τελικά, αναλάβαμε και την πρωτοτυποποίηση του προϊόντος ώστε να σιγουρευτούμε ότι καλύπτει στο έπακρο τις σχεδιαστικές προδιαγραφές.