Σχεδιασμός και CNC Προγραματισμός Παραγωγής Κρητικης Λύρας

cretan-lyra

Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε εκ του μηδενός μια κρητική λύρα και να προγραμματίσουμε την παραγωγή των μερών της για κατασκευή σε μία ξυλουργική CNC εργαλειομηχανή.

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού δουλέψαμε στενά με τον οργανοποιό μέχρι να πετύχουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να παράγονται τα απαιτούμενα ηχητικά χαρακτηριστικά. Τελικά, οι λύρες έχουν βγει σε παραγωγή με τον οργανοποιό να αναλαμβάνει μόνο τη διαμόρφωση των τελικών λεπτομερειών του οργάνου.